HomeQuản Trị Hosting

Đăng nhập quản trị hosting như thế nào?


Để đăng nhập Cpanel Hosting, ta truy cập địa chỉ sau: cpanel.tinhocpqs.com

– Chọn 1 trong 3 máy chủ để truy cập, mặc định là VPS 1

– Tại trang đăng nhập, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã cung cấp khi đăng kí.

Lưu ý:

Nhập chính xác thông tin;

Đặt mật khẩu mạnh để tránh bị hack;

Nếu quên mật khẩu hãy liên hệ bộ phận kỹ thuật (vì lý do bảo mật, chức năng khôi phục mật khẩu đã bị tắt)

Tin Học PQS Chúc bạn thành công!